Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

0797 9e1d
Reposted byfinatka finatka
Czy to była kula,synku,czy to serce pękło?
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted byazazel azazel

April 22 2017

Panie Boże, dlaczego postawiłeś mi go na drodze, skoro wiesz, że nie będziemy razem?
Reposted bysewkagold sewkagold
Los to wymówka dla tych, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialności za własne życie.
— Guillaume Musso
3620 e3e3
3612 8414
Reposted byazazel azazel
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted byazazel azazel
2099 d251
Reposted byazazel azazel

April 21 2017

Chujowe uczucie, kiedy swoje smutki i żale wylewam tutaj, bo nikogo tak naprawdę nie obchodzą moje uczucia i nikt nie pyta jak się czuję.
Reposted byazazel azazel
Idę umierać sam, bo nikogo przy mnie nie....
— ...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness

April 19 2017

Śmierć nie jest największą stratą w życiu. Największą stratą jest to, co umiera wewnątrz nas, gdy żyjemy.
— Norman Cousins
Reposted bynotyourstrawberryxnotyourstrawberryx
9730 da7e 500
Reposted bynotyourstrawberryx notyourstrawberryx

April 18 2017

Trzeba było zdusić w zarodku całą wrażliwość już od początku
— Trze'a było
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viairmelin irmelin
6337 8fc7 500
6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viabrzask brzask

April 17 2017

4457 49e9
Reposted fromcorvax corvax via99problems 99problems

Do oczu napłynęły mi łzy, spływały po rzęsach i po policzkach. Byłam taka zmęczona walką. Zmęczona bólem. Zmęczona poczuciem winy, które nigdy nie da mi spokoju. I żalem z powodu niemożności zmiany tego, co się już stało. Nie chciałam tego życia.

Reposted byazazel azazel

Ta sama dziewczyna budzi się każdego ranka chociaż wie, że będzie to kolejny pusty dzień. Uśmiecha się, chociaż jej serce rozdziera się z bólu. Żyje, chociaż każdego wieczora pragnie śmierci.
Reposted byadlerek12azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl