Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

Przychodzi moment, w którym po utracie złudzeń co do innych tracimy je co do siebie. 

May 26 2017

0432 dfa0
Reposted bydiaryofahumanbrzaskszyderause-useless-mindboliFarbnebelBloodEvekamiikatzeSsomethingpersona-non-gratatrytorunawaylonelinessisthekeynevergoodenoughsgrialux3blacksunnot-good-enough
0225 913b

May 19 2017

2317 a3d2
Reposted byazazelshitsuri
Nie mów, że mam przed sobą całe życie
i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej.
Reposted byazazelshitsurinaturalgingerazazelmalinysieskonczylypozakontrolaadlerek12midnightlovershitsuriBloodEve

May 18 2017

Ile można dźwigać ten syf, czuć wstyd? Ile dni, ile lat? Nie umiem wierzyć już w nic.
Reposted byshitsuriazazel

May 17 2017

4645 54d3
Reposted byatramentovvagingerowaaThe1995azazelorangeugarterudzinskatoniewszystkorudoscianiuszkamarudalaparisiennemyrlaazazelkentoquershitsuriM3lk0r

May 15 2017

8984 f124
Reposted bywypierdalacncmsp
9349 e73d
9322 17dc
9280 bf37
9260 0ec9 500
Reposted byki-adi ki-adi
9159 070a

May 14 2017

3654 ee47
Reposted byazazelszyderainsanedreamertoniewszystkoyveeerobxcoxchceszcannellleoversensitiveshitsuridepressiverealismChomikoveLovejethramoth-into-flamemizeriaabsolutelyfuckingnotdefinicjamiloscilottibluebelljasmine-girlirbjarbirbnienienieKuishiShittyKittyazathianapoolunthesmajlRybciaaaraptorekdancing-shoeszwyklajakzawszethe-impossible-girlpersona-non-gratablacksadcatcallitwhatyouwantjakmidzisiajzlelonelinessisthekeyaleandermielleDzessikazazellottibluebellwetryagainyeanneretro-girldotknijbimberowoolczimusiallady-frasertoniewszystkocamilleenaturalgingerbeliveinmedzufiastanaeliennzrazikumakemewannafuckolczimusial

May 12 2017

9847 d908
Reposted byHoHoazazelhormezashitsurirudzinskamental-catseverakazazelKrowiPlacekbzduramielle
2618 82fe

May 09 2017


To samo gówno, tylko dzień inny.

0572 99ac
Reposted bypurplecornflowers purplecornflowers
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
Reposted byHoHo HoHo

May 08 2017

Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
Reposted bywindybaytrue windybaytrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl